یونجه

یونجه تلیسه نمونه,دامداری تلیسه نمونه

شركت دامداري تليسه نمونه (سهامي عام ) در تداوم فعاليت دامداري توحيد كه يكي از واحدهاي خود گردان امور دامپروري معاونت كشــاورزي بنياد مستضعفان بوده در تاريخ 17 مرداد ماه 1364 با سرمايه يك ميليون ريال تشكيل و تحت شماره 859 در اداره كل ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيده است. بهره برداري شركت از اول مهر ماه 1364 آغاز و بدليل قرار داشتن محل شركت در طرح مرقد مطهر امام خميني ( ره ) از تاريخ 31 ارديبهشت 1372 به محل قره تپه واقع در شهريار كيلومتر 2 جاده تهران منتقل گرديده است


یونجه

یونجه با نام علمی Medicago sativa گیاهی علفی و چند ساله از خانوداه لگومیان بوده که بومی ایران میباشد. یونجه به دلیل ارزش غذایی بالا، بخش عمده ای از جیره غذایی دام را تشکیل میدهد. حدود 70 هکتار از زمین های کشاورزی شرکت به این محصول اختصاص یافته است. هر سال تعداد 7 چین از این محصول برداشت میشود که همه به مصرف دامداری میرسد. با استفاده از کودهای دامی، آلی و 20-20-20 به راندمان بیش از 16 تن در هکتار میرسد.

نمودار زیر روند کشت چند ساله اخیر شرکت را نشان میدهد.