کشاورزی

کشاورزی تلیسه نمونه,کشت جو تلیسه نمونه,یونجه,کلزا,alfalfa,rapeseed,barely,canola

یونجه با نام علمی Medicago sativa گیاهی علفی و چند ساله از خانوداه لگومیان بوده که بومی ایران میباشد. یونجه به دلیل ارزش غذایی بالا، بخش عمده ای از جیره غذایی دام را تشکیل


یونجه

یونجه با نام علمی Medicago sativa گیاهی علفی و چند ساله از خانوداه لگومیان بوده که بومی ایران میباشد. یونجه به دلیل ارزش غذایی بالا، بخش عمده ای از جیره غذایی دام را تشکیل میدهد. حدود 70 هکتار از زمین های کشاورزی شرکت به این محصول اختصاص یافته است. هر سال تعداد 7 چین از این محصول برداشت میشود که همه به مصرف دامداری میرسد. با استفاده از کودهای دامی، آلی و 20-20-20 به راندمان بیش از 16 تن در هکتار میرسد.

نمودار زیر روند کشت چند ساله اخیر شرکت را نشان میدهد.

تولید جو

جو با نام علمی Hordeum vulgare از خانواده گرامینه میباشد که در جیره غذایی دام استفاده میگردد. برای کشت جو در ماه شهریور شروع به آماده سازی زمین از قبیل شخم و دیسک زنی میشود، سپس در ماه مهر بذرها با کود زیستی و اسید هیومیک بذر مال شده و ارقام مختلفی چون ریحانه، یوسف، گوهران و نصرت به تراکم 180 کیلوگرم در هر هکتار کشت میشوند. به طور کلی نیاز آبی جو سالانه مقدار 5000 مترمکعب میباشد. در طول کشت جو با کودهایی مانند 20-20-20 (10 کیلوگرم درهکتار) و اسید هیومیک (5 لیتر در هکتار) تغذیه میگردند. از آفات جو، سن گندم میباشد که به محض ظهور در اوایل بهار میبایست علیه آنها مبارزه شیمیایی صورت گیرد.

نمودار زیر روند تولید جو را طی 4 سال گذشته نشان میدهد.

کلزا

کلزا با نام علمی Brassica napus، از گیاهان دانه‌روغنی مهم در مناطق معتدل بوده و از خانواده Brassicaceae میباشد. این گیاه دارای گلهای زرد رنگ میباشد که علاوه بر استفاده از دانه های روغنی آن به منظور جیره خوراک دام نیز به مصرف میرسد. کاشت کلزا با آماده سازی زمین در اوایل مهر ماه شروع میشود. از ارقام مختلف رقم اوکاپی به تراکم 6 کیلوگرم در هکتار برای کاشت استفاده میگردد. از آفات مهم کلزا شته میباشد که برای کنترل آن حشره کش سیپرمترین استفاده میگردد. نیاز آبی این گیاه در سال به طور متوسط 4700 متر مکعب میباشد. این گیاه در خرداد ماه برداشت شده و عملکردی حدود 2.5-3.5 تن در هکتار دارد.

نمودار زیر روند تولید 4 سال اخیر این شرکت را نشان میدهد.


آمار تولیدات بخش کشاورزی